bel

bel
1.
is.
1. Bədənin ortası, qurşaq bağlanan yeri. İncə bel. Beli ağrımaq. Belinə qayış bağlamaq. Belə qədər suya girmək. – Bu süngünü onlar sağ tərəfdən bel qayışlarından asmışdılar. Ə. Ə.. Belində qəbzəli xəncər olan bir kişi içəri girdi. İ. Ə..
2. İnsanın və bəzi heyvanların qarnının arxa tərəfi, sağrı ilə çiyinlər arasındakı hissə; dal. Əyri bel. Beli bükülmüş. Yükü atın belinə qaldırmaq. – Elə, obaya səs düşür. İgidlər at belinə qalxır. M. İ.. . . Kürən at belində ağırlıq hiss etməyib yolun çoxusunu oynaqlayır. S. R.. Bel sümüyü anat. – onurğanın ayrıca sümüyü. Bel sütunu anat. – insanda və bəzi heyvanlarda: bel ortasındakı bir-birinin içinə keçmiş sümük və qığırdaqlardan ibarət onurğa sümüyü.
3. məc. Hündür dağın iki təpəsi arasındakı əyrilmiş yer və alçaq keçid. Şehli kəndinin sağ tərəfində yalın beli ilə xırmanlar salınmışdı. S. R.. Baxsanız a, beli çökmüş yamaca; Sinəsində şən quzular bəslənir. A. Ş.. Min Qazaxda köhlən ata; Göy yaylaqlar belinə qalx. S. V..
4. məc. Dövrə, ətraf. Şəhərin belinə yarımqurşaq kimi dolanan minlərcə sahil işıqları yerə səpilmiş ulduzlar kimi sayrışırdı. M. Hüs..
◊ Bel bağlamaq – güvənmək, inanmaq, etibar etmək, arxalanmaq, arxayın olmaq, xatircəm olmaq. Sənin qapında Firəngiz həqir cariyədir; Günəş də xidmətə bel bağlamış dilü candan. H. x.. <Bayram:> Zalxa hiyləgər arvaddır, ona bel bağlamaq olarmı? M. F. A.. Naçalniklərə, pristavlara, yasavullara bel bağlamaq olmaz. Ə. H.. Bağlamaq bel, ya güvənmək çox çətindir zahidə. C. C.. Beli bükülmək – 1) qocalmaq; 2) ağır müsibət, bədbəxtlik, fəlakət üz vermək. Beli sınmaq (qırılmaq) məc. – bax beli bükülmək 2-ci mənada. <Xan:> Məmməd, belimiz sındı, – dedi, – görürsən, Ağası duz-çörəyimi itirib, necə namərdlik elədi. Ç.. Belinə çöpdən dirək – görülmüş bir işə qarşı istehzalı münasibət bildirən ifadə. Çox əziyyət çəkirsən, belinə çöpdən dirək. Ə. H.. Belini bükmək məc. – ağır bir fəlakətə, bədbəxtliyə, müsibətə məruz qalaraq qocalmaq, ruhən və cismən sarsılmaq. Belini sındırmaq (qırmaq) məc. – çox ağır mənəvi zərbə vurmaq, son dərəcə sarsıtmaq, bədbəxt etmək.
2.
is. Sağ və ya sol yanında ayaqla basmaq üçün çıxıntısı olan uzun saplı qazma aləti. Dəmir bel. Bel ilə belləmək. – Ulduz həyətə girərkən <ana> hasarın yanında əlində bel yer qazırdı. Ə. M.. Fəhlələr işə başladılar. Çoxu yeri bel ilə qazırdı. Ə. S..
◊ Əlinə bel vermək məc. – qızışdırmaq, təhrik etmək. Dəliyə yer ver, əlinə bel. (Ata. sözü).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • bel — bel …   Dictionnaire des rimes

 • Belœil — Belœil …   Deutsch Wikipedia

 • Bel — Saltar a navegación, búsqueda Bel (apócope de Belu) es el nombre dado a un dios babilónico identificado con diversas deidades en varias etapas históricas. Su nombre deriva de un término acadio que significa “Señor”, “amo” o “Dueño”. Contenido 1… …   Wikipedia Español

 • Bel — Ridge, MO U.S. village in Missouri Population (2000): 3082 Housing Units (2000): 1288 Land area (2000): 0.811259 sq. miles (2.101151 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 0.811259 sq. miles (2.101151… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Bel, MO — Bel Ridge, MO U.S. village in Missouri Population (2000): 3082 Housing Units (2000): 1288 Land area (2000): 0.811259 sq. miles (2.101151 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 0.811259 sq. miles… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • bel — BEL, beli, s.m. Unitate de măsură pentru intensitatea sunetelor. – Din fr. bel. Trimis de paula, 02.06.2002. Sursa: DEX 98 bel s. m., pl. beli; simb. B Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic BEL beli m. Unitate de măsură a… …   Dicționar Român

 • Bel — can mean:* Bel, a unit of ratio equal to ten decibels * Bel (god), a Semitic deity (cf Baal) * Bel (Belenos); a Celtic deity * Bael; a tree (or its fruit) native to India * Behind Enemy Lines, an American crust punk band * Bel, fictional lord of… …   Wikipedia

 • BEL — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • bel — Bel, Cerchez Beau, Les François dient et escrivent bel, si le mot suyvant commence par une voyelle, comme bel homme, bel arbre, bel oiseau …   Thresor de la langue françoyse

 • BEL — can be an abbreviation for: * BEL or bell character in the C0 control code set * Belarusian language, in the ISO 639 2 and SIL country code lists *, in the ISO 3166 1 3 letter country code list * Bharat Electronics Limited * Bellingham (Amtrak… …   Wikipedia

 • Bél — (spr. bēl), 1) (Belius) Matthias, ungar. Geschichtschreiber, geb. 24. März 1684 in Ocsowa bei Neusohl, gest. 29. Aug. 1749 in Preßburg, studierte in Halle Medizin, dann Theologie, ward Lehrer am Waisenhaus und übersetzte asketische Schriften… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”